Honda Performance Club
http://hondaklubben.com/forum/

Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=75303
Sida 1 av 1

Författare:  pasen [ 27 april 2017, 17:41 ]
Inläggsrubrik:  Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

FCS skrev:
Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 16 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09

Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard Ribbing
Ford Club Sweden


Bilagor:
Inbjudan - Gelleråsen%2C 2017-07-16.pdf [107.32 KiB]
Nerladdad 35 gånger
Besiktningsprotokoll Ford 2017.pdf [71.48 KiB]
Nerladdad 24 gånger

Författare:  lowpass [ 3 maj 2017, 13:06 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

NAJS

Författare:  oskar [ 3 maj 2017, 17:15 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Det är väldigt osäkert att jag kommer iår så någon får gärna ta tag i att boka Lunedets camping där det finns stugor och även ett litet hus man kan boka för rimliga pengar.
Vi har bott där ett antal år och det är helt ok.

0586-15082

Författare:  Samwest [ 5 maj 2017, 08:16 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

GÖTT! :D

Författare:  pasen [ 13 juni 2017, 01:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Första inlägget uppdaterat med inbjudan från Ford! Se även besiktningsprotokoll.
Någon som har tänkt övernatta? :)

Författare:  lowpass [ 13 juni 2017, 08:48 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Ja, lätt!

Författare:  Samwest [ 13 juni 2017, 09:08 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

vem bokar boende :D ??

Författare:  robber [ 13 juni 2017, 09:56 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Samwest skrev:
vem bokar boende :D ??


Också nyfiken!

Vart brukar ni bo?

/R

Författare:  lowpass [ 13 juni 2017, 10:17 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Pasen, kan du boka stugan ni sov i förra året?
Minns inte var det var då jag kom så sent :)
Pax för en plats i såfall, vill inte sova i småstugorna på campingen utan toalett.
Trots att det var mysigt att kela med Anno :D

Författare:  robber [ 13 juni 2017, 10:35 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

lowpass skrev:
Pasen, kan du boka stugan ni sov i förra året?
Minns inte var det var då jag kom så sent :)
Pax för en plats i såfall, vill inte sova i småstugorna på campingen utan toalett.
Trots att det var mysigt att kela med Anno :D


Verkar vara detta ni bokade förra året?
http://lunedet.hemsida24.se

Toalett och dusch är nice 2017.

Författare:  pasen [ 13 juni 2017, 14:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Det var lunedet, men det var betydligt bättre än tidigare år då vi fick en egen villa vill jag minnas. Jag har skickat en förfrågan till dem. Den stora rymmer 6 pers tror jag. Hade vi de små stugorna också förra året?

Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

Författare:  lowpass [ 13 juni 2017, 14:39 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Ja, vi hade några småstugor också (lekstugorna med en våningssäng) :lol:

Författare:  Samwest [ 13 juni 2017, 15:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

villan vid vattnet var ju världsklass :) hade det varit bättre väder hade vi ju badat också

Författare:  NitraM [ 13 juni 2017, 16:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Samwest skrev:
villan vid vattnet var ju världsklass :) hade det varit bättre väder hade vi ju badat ocksåsom faan

Författare:  Nitron [ 14 juni 2017, 23:54 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Dette virker som en veldig spennende bane, dette er en bane som vi skulle fått til å laget ett felles treff på en gang [WINKING FACE] hilsen Club Honda Norway [WINKING FACE]

Sent fra min SM-G935F via Tapatalk

Författare:  shaftish [ 20 juni 2017, 22:38 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Vad kostar det att köra?
Var och körde där igår och är sugen på mer hahaha

Författare:  robber [ 28 juni 2017, 07:34 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Jag bokar boendet.

In och skriv upp er här: viewtopic.php?f=11&t=75512

Författare:  goppe [ 29 juni 2017, 09:28 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Är jag blind för jag hittar inte vad priset är?

Författare:  four [ 29 juni 2017, 12:05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

shaftish skrev:
Vad kostar det att köra?
Var och körde där igår och är sugen på mer hahaha


400:- för att bli medlem i Hpc och 350:- för körningen, om man förbetalar 300:- om jag inte minns fel.

Författare:  Peppar [ 7 juli 2017, 19:23 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Jag dyker upp.
Ses inom kort :wink:

Författare:  Aerodynamic [ 10 juli 2017, 12:37 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Jag tänkte med dyka upp.
Vart bor ni? Någon so tänkte bo på Lunedet? Eller vad det heter? Kan man bara boka rum med 2 bäddar där, när man bara behöver 1?

Mvh, Per

Författare:  Honken [ 10 juli 2017, 21:24 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Behöver man föranmäla sig på något sätt om man vill köra.

Mvh Johan

Författare:  pasen [ 14 juli 2017, 10:24 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Nej det behövs inte föranmälas för körningen.

Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

Författare:  andreas542 [ 14 juli 2017, 14:27 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Aerodynamic skrev:
Jag tänkte med dyka upp.
Vart bor ni? Någon so tänkte bo på Lunedet? Eller vad det heter? Kan man bara boka rum med 2 bäddar där, när man bara behöver 1?

Mvh, Per


Vi är ett gäng som bor på Lundedet, men dom har fullbokat sedan ett tag tillbaka, tror jag. Vet ej om andra ska bo någonannanstans.

Författare:  Aerodynamic [ 14 juli 2017, 22:11 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Kostar det något att köra bana? Och i så fall till vem betalar man?
Mvh, Per Axblom

Författare:  Peppar [ 15 juli 2017, 14:38 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Peppar skrev:
Jag dyker upp.
Ses inom kort :wink:


Har tyvärr fått förhinder :(

Författare:  gnagis [ 16 juli 2017, 10:22 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Hur går det därborta?
Regn?
Inställt?

Författare:  andreas542 [ 16 juli 2017, 19:39 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017

Regnade som fan fr.o.m. lunch frammåt, ett gäng av oss drog därifrån kl 13:00, vet ej hur det blev efter det.

Riktigt trevligt var det, oavsett! Tack alla!