Sida 1 av 1

Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 15 februari 2018, 09:42
av pasen
Fordklubben bjuder in till bankörning på Gelleråsen 15 Juli i år.
Ford Club Sweden skrev:Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 15 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09

Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard Ribbing
Ford Club Sweden
Besiktningsprotokoll 2018


Betalning för HPC-medlemmar sker till HPC-representant på plats med Swish.
Eller förskottsbetalning, 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 och märker betalningen med ert forums namn och Gelleråsen 2018. Detta gäller endast betalande medlemmar i Hondaklubben!

Vid betalning på plats är det 350kr som gäller. Och glöm inte SMA-försäkring!

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 3 juni 2018, 10:52
av R.Öhman
pasen skrev:Fordklubben bjuder in till bankörning på Gelleråsen 15 Juli i år. Mer info kommer!
Hej! Ny medlem med nyinköpt Civic Type-R! Behöver jag anmäla mig i förväg eller bara komma den 15:e juli??
Hälsn. Roger

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 4 juni 2018, 19:20
av oskar
Hej!
Nej det är inget krav att anmäla innan, men det blir lite billigare avgift och lättare för oss att veta hur många som kommer.
Det brukar vara samkväm dagen innan på Lunedets camping oxå, om man vill komma och hänga med likasinnade.

Mvh

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 9 juni 2018, 14:11
av pasen
Info från Ford i första inlägget.

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 28 juni 2018, 00:08
av Hammerin
Fixar någon med boendet i år?

1. Hammerin + fru
2.
3.

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 28 juni 2018, 08:32
av robber
Hammerin skrev:Fixar någon med boendet i år?

1. Hammerin + fru
2.
3.
Majoriteten jag snackat med från Sthlm kör ned tidigt den 15e

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 30 juni 2018, 19:50
av Fredrik76
Ny i klubben o bor nära!
Kommer o hälsar men kör nog inget denna gång :D

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 1 juli 2018, 08:30
av Daugaard
Jag kommer också och hänger lite.

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 4 juli 2018, 15:30
av StockholmsJOCKE
Jag kommer dyka upp, hoppas att få med Bongo också men rexen mår inte så bra efter Mantorp :|

Vi kommer hyra stuga innan som vanligt, sjukt nice.

/J

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 9 juli 2018, 11:42
av gnagis
är det nästan inga alls som kommer på denna träffen? :o

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 9 juli 2018, 14:19
av fonzeka
Klart man kommer, bara det inte blir regn så :P

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 9 juli 2018, 16:53
av martinson
Dyker upp och jag vet flera andra med mig som också kommer! :)

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 9 juli 2018, 19:25
av pasen
Jag kommer

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 11 juli 2018, 23:06
av basti
Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 12 juli 2018, 11:17
av StockholmsJOCKE
basti skrev:Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti
Kul att höra, saknade Enköpingsligan på Mantorp.

Jag kanske hakar på er till Karlskoga, då Bonga bangar på att åka med. Har tyvärr upptäckt att en damask på drivaxeln läcker ut lite fett då och då, hittar inget hål utan allt ser fint ut. Men så kanske det kan bli om man kör med en Crx VT damask på en Colt :lol:

Annars så ser det ut att bli bra väder på söndag mellan 28-30 grader, många bilar kommer få bekänna färg på söndag.

/J

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 12 juli 2018, 19:04
av Hammerin
Jag och frugan åker 05:30 från Jakobsberg med bilen på släpet!
Tror Ben i kommer att åka samtidigt från Stånga.

Klart du ska komma Sthlmjocke, finns plats i bilen i värsta fall.

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 12 juli 2018, 23:28
av basti
StockholmsJOCKE skrev:
basti skrev:Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti
Kul att höra, saknade Enköpingsligan på Mantorp.

Jag kanske hakar på er till Karlskoga, då Bonga bangar på att åka med. Har tyvärr upptäckt att en damask på drivaxeln läcker ut lite fett då och då, hittar inget hål utan allt ser fint ut. Men så kanske det kan bli om man kör med en Crx VT damask på en Colt :lol:

Annars så ser det ut att bli bra väder på söndag mellan 28-30 grader, många bilar kommer få bekänna färg på söndag.

/J
Kul att vara saknad, nä skämt å sido så va det skit surt att missa Mantorp men nu kör vi igen...

Bara haka på om du vill annars hoppas jag vi ses där iaf, depå häng är inte fy skam det heller!

/

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 13 juli 2018, 08:28
av Aerodynamic
Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 13 juli 2018, 12:03
av Daugaard
Aerodynamic skrev:Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per
Jadå, det viktiga är att det syns för mig på hemsidan att du är medlem.
Vi ses på söndag.

Mvh Emil

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 00:20
av Proccito
Jag vill komma! Men jag hoppas det är ok att jag kör en BMW Z4, cab. Hondan har problem med bromsarna, men jag hoppas kunna fixa det tills på söndag.

Hur vet ni att jag på forumet är jag vid banan?

//Jonas

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 00:46
av fonzeka
Om du varken är betalande medlem eller tänkt köra nånting Honda så lär du nog köpa en rejsaplats.
Verkar finnas ett par kvar https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=112540

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 15:19
av Proccito
Hondan är fixad, så jag kommer imorgon. Blir lite hastigt för mig, men går det att fixa ett HPC-medlemskap till imorgon som jag även kan ha till Kinnekulle?

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 16:36
av fonzeka
Om du fyller i dina uppgifter och swishar in pengarna idag så är det nog lugnt http://www.hondaklubben.com/?p=apply
Tror Emil har koll på vilka som betalat in avgifterna där, men det går säkert att lösa allt på plats annars också :)

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 16:41
av fonzeka
Såg att länken till besiktningsprotokollet här i förstaposten inte fungerade.
Kör med denna istället http://www.fordclubsweden.se/docs/bes.pdf
Fyll i och ta med så kommer vi kanske igång något lite snabbare och smidigare ;)

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 16:48
av Aerodynamic
Daugaard skrev:
Aerodynamic skrev:Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per
Jadå, det viktiga är att det syns för mig på hemsidan att du är medlem.
Vi ses på söndag.

Mvh Emil
Tack Emil

Re: Gelleråsen 15 Juli 2018

Postat: 14 juli 2018, 21:26
av Proccito
fonzeka skrev:Om du fyller i dina uppgifter och swishar in pengarna idag så är det nog lugnt http://www.hondaklubben.com/?p=apply
Tror Emil har koll på vilka som betalat in avgifterna där, men det går säkert att lösa allt på plats annars också :)
Då var det betalat. Vi ses imorgon!