Markera alla kategorier som lästa Regler
21 juli 2018, 13:09Svara på tråd  [ 28 inlägg ] 
 Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017 
Författare Meddelande
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4741
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
FCS skrev:
Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 16 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09

Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard Ribbing
Ford Club Sweden


Bilagor:
Inbjudan - Gelleråsen%2C 2017-07-16.pdf [107.32 KiB]
Nerladdad 62 gånger
Besiktningsprotokoll Ford 2017.pdf [71.48 KiB]
Nerladdad 54 gånger

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1
27 april 2017, 17:41
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2047
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
NAJS

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


3 maj 2017, 13:06
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
oskar
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 2596
Bilder: 3
Ort: Romelanda (Kungälv)
Medlemsnummer: 936
Bil: Civic 1.6i VT
Namn: Oskar Johansson
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Det är väldigt osäkert att jag kommer iår så någon får gärna ta tag i att boka Lunedets camping där det finns stugor och även ett litet hus man kan boka för rimliga pengar.
Vi har bott där ett antal år och det är helt ok.

0586-15082

_________________
Oskar Johansson
Sponsoransvarig HPC
*0733-124451*

Honda Accord Type S Wagon 2007
Honda Civic 1.6i-VT
HPC Kungälv medlem #936
0733-124451
Kinnekulle 1:02:73
Gelleråsen 1:21:38
Anderstorp 2:01:xx snigelfart jag vet....


3 maj 2017, 17:15
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Samwest
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 195
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Accord Type-S
Namn: Saman Mottaghy
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
GÖTT! :D


5 maj 2017, 08:16
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4741
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Första inlägget uppdaterat med inbjudan från Ford! Se även besiktningsprotokoll.
Någon som har tänkt övernatta? :)

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


13 juni 2017, 01:13
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2047
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Ja, lätt!

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


13 juni 2017, 08:48
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Samwest
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 195
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Accord Type-S
Namn: Saman Mottaghy
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
vem bokar boende :D ??


13 juni 2017, 09:08
Profil
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 385
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Samwest skrev:
vem bokar boende :D ??


Också nyfiken!

Vart brukar ni bo?

/R

_________________
Robin Forsberg


13 juni 2017, 09:56
Profil
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2047
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Pasen, kan du boka stugan ni sov i förra året?
Minns inte var det var då jag kom så sent :)
Pax för en plats i såfall, vill inte sova i småstugorna på campingen utan toalett.
Trots att det var mysigt att kela med Anno :D

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


13 juni 2017, 10:17
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 385
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
lowpass skrev:
Pasen, kan du boka stugan ni sov i förra året?
Minns inte var det var då jag kom så sent :)
Pax för en plats i såfall, vill inte sova i småstugorna på campingen utan toalett.
Trots att det var mysigt att kela med Anno :D


Verkar vara detta ni bokade förra året?
http://lunedet.hemsida24.se

Toalett och dusch är nice 2017.

_________________
Robin Forsberg


13 juni 2017, 10:35
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4741
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Det var lunedet, men det var betydligt bättre än tidigare år då vi fick en egen villa vill jag minnas. Jag har skickat en förfrågan till dem. Den stora rymmer 6 pers tror jag. Hade vi de små stugorna också förra året?

Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


13 juni 2017, 14:13
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2047
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Ja, vi hade några småstugor också (lekstugorna med en våningssäng) :lol:

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


13 juni 2017, 14:39
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Samwest
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 195
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Accord Type-S
Namn: Saman Mottaghy
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
villan vid vattnet var ju världsklass :) hade det varit bättre väder hade vi ju badat också


13 juni 2017, 15:51
Profil
Användarvisningsbild
NitraM
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 2161
Bilder: 28
Ort: Norrköping
Medlemsnummer: 2255
Bil: Civic vti ek4 phoenix
Namn: Martin Augustsson
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Samwest skrev:
villan vid vattnet var ju världsklass :) hade det varit bättre väder hade vi ju badat ocksåsom faan

_________________
Martin Augustsson *Sekreterare HPC*
Privat: 0735-325213
Jobb: 011-4954005
Säljare på Karstorps Bildemontering
Norrköping


13 juni 2017, 16:13
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Nitron
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 13
Ort: Club Honda Norge
Medlemsnummer: 0
Bil: Prelude, CRV, Accord
Namn: Kim Emblem
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Dette virker som en veldig spennende bane, dette er en bane som vi skulle fått til å laget ett felles treff på en gang [WINKING FACE] hilsen Club Honda Norway [WINKING FACE]

Sent fra min SM-G935F via Tapatalk


14 juni 2017, 23:54
Profil
shaftish
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 48
Ort: Dalarna
Medlemsnummer: 0
Bil: Integra Type R
Namn: Lars Östman
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Vad kostar det att köra?
Var och körde där igår och är sugen på mer hahaha


20 juni 2017, 22:38
Profil
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 385
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Jag bokar boendet.

In och skriv upp er här: viewtopic.php?f=11&t=75512

_________________
Robin Forsberg


28 juni 2017, 07:34
Profil
goppe
Användare
Användare

Inlägg: 199
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Bil: Rsx Type s
Namn: Martin Schager Almström
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Är jag blind för jag hittar inte vad priset är?

_________________
Acura RSX Type S - 02
Honda Civic EH9 - 93


29 juni 2017, 09:28
Profil
Användarvisningsbild
four
Lärd
Lärd

Inlägg: 1147
Ort: Oxelösund
Medlemsnummer: 1405
Bil: ek3
Namn: Ingemar Eriksson
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
shaftish skrev:
Vad kostar det att köra?
Var och körde där igår och är sugen på mer hahaha


400:- för att bli medlem i Hpc och 350:- för körningen, om man förbetalar 300:- om jag inte minns fel.

_________________
Ingemar Eriksson
073-959 06 46

Kör:
Civic MB9 -98
Accord tourer 2,0 -03
Civic Ek3 / B18C -96
Kört:
Civic-01 EU8
Civic MB9 -00
Honda Civic MB3 -97
Civic ep3 -04
Honda Prelude 2,3 -93


29 juni 2017, 12:05
Profil
Användarvisningsbild
Peppar
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 52
Ort: Vallentuna
Medlemsnummer: 0
Bil: S2000
Namn: Patrik Pfeffer
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Jag dyker upp.
Ses inom kort :wink:


7 juli 2017, 19:23
Profil ICQ
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1243
Ort: Alingsås
Medlemsnummer: 350
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Jag tänkte med dyka upp.
Vart bor ni? Någon so tänkte bo på Lunedet? Eller vad det heter? Kan man bara boka rum med 2 bäddar där, när man bara behöver 1?

Mvh, Per

_________________
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.


10 juli 2017, 12:37
Profil
Honken
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 1
Ort: Götene
Medlemsnummer: 0
Bil: Civic Type R -15
Namn: Johan Holmqvist
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Behöver man föranmäla sig på något sätt om man vill köra.

Mvh Johan


10 juli 2017, 21:24
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4741
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Nej det behövs inte föranmälas för körningen.

Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


14 juli 2017, 10:24
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
andreas542
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 385
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: '01 Civic Type-R (EP3)
Namn: Andreas Lärfors
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Aerodynamic skrev:
Jag tänkte med dyka upp.
Vart bor ni? Någon so tänkte bo på Lunedet? Eller vad det heter? Kan man bara boka rum med 2 bäddar där, när man bara behöver 1?

Mvh, Per


Vi är ett gäng som bor på Lundedet, men dom har fullbokat sedan ett tag tillbaka, tror jag. Vet ej om andra ska bo någonannanstans.

_________________
Andreas Lärfors
Västerort, Stockholm
1989 Civic Shuttle GL (EE2)
1992 Civic ESi (EG5)
1992 Civic Sedan LSi (EG8)


14 juli 2017, 14:27
Profil
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1243
Ort: Alingsås
Medlemsnummer: 350
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Kostar det något att köra bana? Och i så fall till vem betalar man?
Mvh, Per Axblom

_________________
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.


14 juli 2017, 22:11
Profil
Användarvisningsbild
Peppar
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 52
Ort: Vallentuna
Medlemsnummer: 0
Bil: S2000
Namn: Patrik Pfeffer
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Peppar skrev:
Jag dyker upp.
Ses inom kort :wink:


Har tyvärr fått förhinder :(


15 juli 2017, 14:38
Profil ICQ
Användarvisningsbild
gnagis
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 886
Ort: Karlstad
Medlemsnummer: 86
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Hur går det därborta?
Regn?
Inställt?

_________________
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
Member since: [b]2002[/b]


16 juli 2017, 10:22
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
andreas542
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 385
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: '01 Civic Type-R (EP3)
Namn: Andreas Lärfors
Inlägg Re: Bankörning Gelleråsen 16 Juli 2017
Regnade som fan fr.o.m. lunch frammåt, ett gäng av oss drog därifrån kl 13:00, vet ej hur det blev efter det.

Riktigt trevligt var det, oavsett! Tack alla!

_________________
Andreas Lärfors
Västerort, Stockholm
1989 Civic Shuttle GL (EE2)
1992 Civic ESi (EG5)
1992 Civic Sedan LSi (EG8)


16 juli 2017, 19:39
Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 28 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  


© Honda Performance Club
phpBB © phpBB Group.