Sida 1 av 4

MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 10:36
av Eisenhut
Hej!

Nu var det återigen dags för årets första bankörning! Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Väl mött!

OBS!
Glöm inte 350kr till startavgiften vid grinden för Hpc medlemmar eller förskottsbetala 300, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in. Vi tar givetvis även kort.
För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 och märker betalningen med ert forums namn och Mantorp 2015... .


Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndag den 10 maj 2015! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986

Inpassage till depån:

• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club
Kö 2: Ford Club Sweden

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen.
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
viewtopic.php?p=668992

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
KORREKT BESIKTNINGSPROTOKOLL FINNS PÅ MITTEN AV SIDA 2!!

Medlemmar som betalt Mantorp

Andreas Norberg - Anno och Cina
BJÖRN LIGANDER - Ligand
BATSIS ANGELOS - Lowpass
Daniel Fernerö - Bongo
ERIK REGNELL - Regge
Emil Daugaard - Daugaard
FREDDY BIGÜN - Freddy
FREDRIK HEIJEL - Fixxe
FREDRIK SUNDBY - aikopajko
JIMMY JOHANSSON - Keawon
Joakim Virf - StockholmsJOCKE
KANG YU - okyu
KRISTIAN-PETER BROZINIC - Brox
Kristoffer Larsson - K.larsson84
MARTIN SCOTTE - M Scotte
PAWEL KWIATKOWSKI - MrPK
ROBERT PÅLSSON - posterman360
SEBASTIAN FORSMAN - turbobulten
SONGPHON NUANNANGYAEM - CLASH
STEN-ÅKE KARLSSON - stänka

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 11:12
av pasen
Grymt Marcus!

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 11:36
av posterman360
Grymt!

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 12:10
av K.Larsson84
Trevligt!
Blir det möjlighet med övernattning som förra året och isåfall kan man betala in redan nu för detta?

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 13:50
av pasen
Det kommer nog mer om det snart :)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 19:04
av Bullet---
Får nog rocka D16 denna gången med....utan svartflagg :D

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 7 januari 2015, 19:22
av Fixxe
Då kan vi rocka ihop för jag kommer åka d14!

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 9 januari 2015, 18:48
av Daugaard
Måste åka hem från Lanzarote nu så man kan skruva ihop bilen!

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 9 januari 2015, 19:04
av {BÅGEN}
Faan va kul de skall bli!!! :)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 10 januari 2015, 12:53
av K.Larsson84
Då är man betald och klar för mantorp o motell tjoho

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 11 januari 2015, 21:09
av PatrikGBG
Hoppas jag kan få till en tillräckligt snabb bil tills dess.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 12 januari 2015, 19:32
av oskar
Du kan få köra med min patte, brake it buy it.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 12 januari 2015, 23:19
av PatrikGBG
Hehe tja vi får se mannen:-)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 13:01
av Erajk
Man behöver alltså inte anmäla sig på något sätt? :)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 13:08
av Fixxe
nope...
men betala i förväg så spar man några kronor.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 13:24
av Asse
Hmm nedsläpp nr två 11/5, fan vilken kass planering man har.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 14:00
av Erajk
Fixxe skrev:nope...
men betala i förväg så spar man några kronor.
Då ska jag göra det! Ska bli spännande att känna skilnaden mellan Rx8an & 350z mot min nya S2000 :D

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 14:47
av Fixxe
Asse skrev:Hmm nedsläpp nr två 11/5, fan vilken kass planering man har.

finns väl förlossning i linköping?

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 15:38
av lowpass
Fixxe skrev:
Asse skrev:Hmm nedsläpp nr två 11/5, fan vilken kass planering man har.

finns väl förlossning i linköping?
Andra barnet brukar oftast vara tidigare än första, du klarar det! :mrgreen:

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 13 januari 2015, 19:26
av JimmyW92
lowpass skrev:
Fixxe skrev:
Asse skrev:Hmm nedsläpp nr två 11/5, fan vilken kass planering man har.

finns väl förlossning i linköping?
Andra barnet brukar oftast vara tidigare än första, du klarar det! :mrgreen:
Vafalls? Har du inte schemalagt produktionen??? Alla vet ju att man planerar dom lagom tills säsongsavslut ;)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 14 januari 2015, 07:19
av Fixxe
Ja gabbi, nu får du se till så den blir lite tidigt så smulan kan ta några av sina 10 förstadagar till mantorp ;)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 2 februari 2015, 18:35
av emre114
kommer det komma ut platser på rejsa som det gjort tidigare år? har ett par vänner som undrar.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 2 februari 2015, 19:08
av Eisenhut
Ja det kommer! Ska bara skriva inbjudan

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 25 februari 2015, 11:24
av aikopajko
klart och betalt:)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 25 februari 2015, 23:14
av pasen
Missa inte övernattningen och årsmötet kvällen innan nu --> http://www.hondaklubben.com/forum/viewt ... 11&t=71971

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 15 mars 2015, 02:28
av {BÅGEN}
Medlemmar som förskottsbetalat finns längst ner på första inlägget...
Det uppdateras allt eftersom

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 21 mars 2015, 12:15
av posterman360
Betalat!

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 21 mars 2015, 18:35
av Koffe89
Är det någon inträdesavgift? Jag åker upp eventuellt med min farfar för att titta.

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 21 mars 2015, 18:38
av Eisenhut
Nej gratis att komma och titta. :)

Re: MANTORP PARK 10/5 2015!

Postat: 30 mars 2015, 18:01
av GSXswe
Kan man fortfarande köpa en "prova på" försäkring på plats? Och kan man även lösa en för sin sambo för att åka med ett par varv?

Skulle vilja testa att köra på bana innan jag slår till på årsförsäkring. :-) Och var hittar man besiktningsprotokollet som man ska skriva ut?