10/6 på gelleråsen med PSC

Här diskuterar vi allt om banköring/racing: racingteknik, spårval, motorsport, däck, chassi etc.
Användarvisningsbild
Kraft
Kunnig
Kunnig
Inlägg: 811
Blev medlem: 24 juli 2004, 23:15
Bil: S2000
Namn: John Kraft
Ort: Stockholm

13 maj 2006, 21:24

Vi har blivigt inbjudna av PSC till gelleråsen för lite banåka 10/6.
20 platser har vi fått till vårat förfogande så skriv upp er om ni är sugna och VET at ni ska köra.

Priset för dom 20 platserna är 7000kr så om vi blir fullt manskap så kostar det 350kr/person. om vi blir färre kostar det max 500kr/person.

Info om dagen:

Allmänna bestämmelser och instruktioner för banträffar
Peugeot Sport Club


Bakgrund
Banträffar är kul tillställningar, men man ska vara medveten om att när man kör fort med bil uppstår alltid faror och banträffar är långt ifrån riskfria. Dessa bestämmelser är skrivna för att reducera riskerna samt för att tillgodose att alla oavsett tidigare erfarenhet ska få en säker och kul dag på banan. Allt som står i dessa bestämmelser är motiverat av säkerhetsskäl och även om vi genomför en enkel besiktning så ligger ansvaret på deltagaren att se till att bilen är i gott skick, både för sin egen och andras säkerhets skull.

Organisation:
Peugeot Sport Club (PSC) utser en tävlingsledare (även om det endast är fråga om ”prova på bilsport”) och ett erforderligt antal funktionärer vilka utgör träffledning. Deltagarna ska hörsamma träffledningens instruktioner. Deltagarna anmodas alla ställa upp som funktionärer under delar av träffen. Det kan även vara obligatorisk att göra pass som flaggvakt.

Ansvar
PSC eller utsedd träffledning påtar sig inget ansvar för materiel- eller personskador uppkomna under banträffarna. Deltagarna är personligt ansvariga för skador de befunnits åsamka på andras bilar, bananläggning mm. Försäkringsskydd för bl.a. personskador erhålls genom SBF:s förarlicens. Fordonsförsäkringar är i allmänhet ogiltiga om inte respektive försäkringsbolag medgivit annat.

Fordonsbestämmelser:
• Avgasbullerbegränsning om 100 dB gäller enligt SBF Gemensamma tekniska regler GT 4 (http://www.sbf.se/pdf/regler/GT_Regler.pdf ) om inte annat anges. Vissa banor kan ha skarpare bestämmelser och dessutom genomföra förbifartsmätningar.
• Bromsvätska bytt inom ett halvår. Helst av racingkvalitet med förhöjd kokpunkt. Nivån ska ligga mellan min- och max-markeringarna.
• Bilen är godkänd vid SBP-besiktning och har giltigt skattemärke.
• Inga läckage av olja eller andra vätskor.
• Batteri ordentligt fastsatt.
• Bilar med otillräckligt däcksmönster kan hindras att köra vid regn. Annars inga krav på mönsterdjup. Betänk dock att om just er fordonsförsäkring gäller för bankörning kan den bli ogiltig med undermålig däcksutrustning.
• Däck ska vara visuellt oskadade, synlig kord eller bubblor tillåts inte.
• Ovanstående kontrolleras vid besiktning innan påbörjad körning. Däckstatus kontrolleras även löpande.
• Alla lösa föremål som mattor, CD-skivor och baslådor måste säkras i bilen eller avlägsnas.
• Om ett fordon bedöms av träffledningen vara en risk för förarens egen eller andras säkerhet, eller att bullerkraven inte uppfylls, kommer detta att tas av banan utan återbetalning av avgiften.

Förarbestämmelser:
• Giltigt körkort.
• Heltäckande klädsel av bomull.
• Läder/skinn/mockaskor.
• Hård hjälm, bilsporthjälm, moppehjälm, MC-hjälm.....
• Flamsäkra förarhandskar rekommenderas. Om du har komplett förarutrustning, använd den!
• Säkerhetsbälte på, väl åtspänt över höfterna.
• Passagerare är inte tillåtna. Undantag är instruktörer under förarutbildning.
• Om en förare bedöms av träffledningen vara en risk för förarens egen eller andras säkerhet, kommer denna att tas av banan utan återbetalning av avgiften.
• Om inte annat anges är varje förare skyldig att göra minst ett pass som flaggvakt.

Beteende på och runt banan:
• Ingen aggresiv körning mot andra deltagare.
• Håll uppsikt i backspeglarna.
• Släpp om snabbare ekipage där det är smidigt och lämpligt.
• Vid omsläppning av annan bil: blinka åt det håll du går och håll undan tydligt. Men byt aldrig spår abrupt, detta kan förvirra omkörande.
• Omkörande förare är ansvarig för att omkörningen lyckas utan incidenter.
• Gena ej medvetet i konade sektioner.
• Åtlyd flaggsignalerna.
• Meddela ev nedkörda koner till depån. Förstörd kon, eller annan materiel, bekostas av föraren.
• Spill av vätskor (olja, bensin, kylarvätskor mm) meddelas till närmsta postering om det kan göras på ett säkert sätt, annars till depån.
• Gånghastighet gäller i depåområdet och där folk vistas.
• Vid haveri: försök att få bilen ur vägen så gott som möjligt och underrätta postering eller depå snarast.
• Heldragna linjer t.ex. vid depåutfart får ej korsas.
• "Drifting"/bredsladdande är inte tillåtet om det inte är särskild uppvisning.
• Alla rutor och ev soltak ska vara stängda.
• Sunt förnuft och säkerheten först!

Säkerhetstips:
• Om bromsverkan börjar avta: slå av på takten, håll åt sidan och kyl av bromsarna något varv eller åk ut från banområdet och kyl bromsarna. Här har antagligen beläggen mattats.
• Om bromspedalen går i botten utan bromsverkan: Pumpa! Här har gas bildats i bromssystemet, vilken kan komprimeras genom pumpning varvid viss bromsverkan återfås. Ta dig sedan i lugn takt direkt till depån.
• Sluta inte köra bilen! Om ni tappar kontrollen, försök att återfå den så att ni åtminstone har bilen i normal körriktning ut i avkörningszonen. Om bilen går sidledes utanför banan ökar risken för att den välter.
• Vid en spinn/snurrning som redan är utom kontroll: koppla ur och bromsa fullt. Annars kan bilen återfå greppet och bära iväg åt helt oförutsägbart håll.

Förarmöte:
• Förarmöte hålls av tävlingsledaren innan körning påbörjas.
• Deltagande vid det inledande förarmötet är obligatoriskt. I undantagsfall kan särskild genomgång göras, men bankörning är förbjudet utan att ha tillgodogjort sig förarmötets innehåll.
• Här informeras bl.a. om läge för posteringar och depå, ev. klassindelning, tidplan och flaggsignaler.
• Efter förarmötet kan s.k. ”mastervarv” följa. D.v.s. deltagarna skall följa en utpekad ledarbil i lugn takt runt banan.
• Vid behov avbryts körningen för extra förarmöte. Detta kan ske t. ex. med anledning av icke acceptabelt beteende på banan.

Flaggsignaler:
• Gul flagg: (visas vid postering) Fara föreligger. Hinder kan finnas på banan. Omkörning förbjuden. Reducerad hastighet. Gäller till och med en postering där grön flagg visas eller tills att hindret passerats. Vad som gäller anges på förarmötet. Gul flagg ersätter vit flagg som visas tex när ambulans eller räddningsfordon finns på banan.
• Grön flagg: (postering) Gulflagg upphävd. Kan ersättas av annan signal på förarmötet.
• Röd flagg: (visas vid start/mållinje) Körningen avbruten, alla kör under reducerad hastighet direkt till depån. Omkörning förbjuden.
• Svartvitrutig flagg (checkered flag): (start/mållinje) Körpasset slut. Kör in i depå vid nästa passage. Passa på att köra lugnt och kyla bromsarna! (Kan även ersättas med röd eller svart flagg)
• Blå flagg: (postering) Du är i vägen för snabbare ekipage och skall hålla undan för detta. (Används inte alltid).
• Svart flagg: (postering) Du som fått signalen skall köra in i depå vid nästa passage och invänta instruktioner från träffledningen. (Används inte alltid).

Observera att dessa flagginstruktioner är anpassningar och förenklingar av Svenska Bilsportförbundets (SBF) Tävlingsregler för racing RA 6.2 som återfinns på <a href='http://www.sbf.se/pdf/regler/RA_TL.pdf' target='_blank'>http://www.sbf.se/pdf/regler/RA_TL.pdf</a>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Gelleråsen 10/6 -06

Insläpp öppet 07:30 – 08:20
-Uppvisande av körkort och förarlicens.
-Köp av ev. VIP-licens.
-Betalning av avgift. Kontanter, helst jämna.
-Uppskrivning på flaggvaktspass

Ca 100 m efter depåinfarten.
Lördagen 10 juni 2006

Besiktning gatbilar 07:30 – 08:30 ca 50 m efter insläpp. .

Förarmöte, obligatoriskt för alla (tävlingsförare end. 8:30—8:45). 08:30 – 09:15
-Flaggsignaler och posteringar.
-Råd och varningar för barje banparti.
-Hyfs på banan.
-Räddning/sjukvård.
-Vad göra om något händer?
-Ev. lösning av VIP-licens.
-Indelning i grupper. Det är MYCKET viktigt att varken över- eller underskatta sin förmåga.


Fram till ca 17 så är det passindelad bankörning. Detaljer meddelas på förarmötet.

9.15-9.45 Nybörjare
9.45-10.15 Erfarna
10.15-11.00 Nybörjare
11.00-11.45 Erfarna

Lunch 11.45-13.00 Under lunchen finns möjlighet för racebilar att testa.

13.00-14.00 Nybörjare
14.00-15.00 Erfarna
15.00-16.00 Nybörjare
16.00-17.00 Erfarna
17.00-18.00 Blandat pass

Banan skall vara tom 18.00.

Passen och grupperna kan komma att ändras om behovet uppstår.

Ev prisutdelning sker efter avslutad bankörning.

Kostnader:

Körning: SEK 300 för PSC-medlemmar.
SEK 500 för "lösbilar"
Inbjudna klubbar sätter egna priser för sina medlemsbilar.
VIP-licens: SEK 70

Allmänt

Var i tid till dina kör- och flaggvaktspass!

Racingslicks ej tillåtna på gatbilar och däckstatus kommer att kollas extra vid regn. Enstaka bilar kan hindras att köra vid regn och vid svåra förhållanden kan all körning stoppas. ”Wet Race” kan utlysas för tävlingsbilar.

Se till att ha fräsch bromsvätska, om du inte bytt i år rekommenderas ett byte. Gelleråsen är hård på bromsarna, så se till att hela bromssystemet är i bra skick.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2000
NSX
Accord

www.tojabygg.se
Användarvisningsbild
Kraft
Kunnig
Kunnig
Inlägg: 811
Blev medlem: 24 juli 2004, 23:15
Bil: S2000
Namn: John Kraft
Ort: Stockholm

13 maj 2006, 21:25

Anmälan:
citera och fortsätt på listan.

1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3:
S2000
NSX
Accord

www.tojabygg.se
Användarvisningsbild
Asse
Master
Master
Inlägg: 2167
Blev medlem: 25 juli 2004, 18:48
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Ort: Karlstad
Been thanked: 3 times

13 maj 2006, 21:56

<!--QuoteBegin-Kraft+13 May 2006, 21:25:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 13 May 2006, 21:25:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Anmälan:
citera och fortsätt på listan.

1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren

[right][snapback]283414[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
"Isn't it nice when things just work?"

Honda Civic VTI -00
Honda CR-V -13
Användarvisningsbild
oskar
Styrelsen
Styrelsen
Inlägg: 2617
Blev medlem: 28 april 2004, 01:22
Bil: Accord type R/S
Namn: Oskar Johansson
Ort: Romelanda (Kungälv)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 4 times

14 maj 2006, 00:23

<!--QuoteBegin-Asse+13 May 2006, 21:56:55--><div class='quotetop'>QUOTE(Asse @ 13 May 2006, 21:56:55)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kraft+13 May 2006, 21:25:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 13 May 2006, 21:25:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Anmälan:
citera och fortsätt på listan.

1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren

[right][snapback]283414[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
[right][snapback]283424[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->


Edit läste fel på plats.
Senast redigerad av 1 oskar, redigerad totalt 14 gånger.
Oskar Johansson
Sponsoransvarig HPC
*0733-124451*

Honda Accord Type S Wagon 2007
Honda Accord Type R 2002
HPC Kungälv medlem #936
0733-124451
Kinnekulle 1:02:73
Gelleråsen 1:21:38
Anderstorp 2:01:xx snigelfart jag vet....
Användarvisningsbild
Auner
Användare
Användare
Inlägg: 241
Blev medlem: 28 mars 2004, 13:38
Ort: Norrköping
Kontakt:

14 maj 2006, 21:25

En liten försynt fråga angående bankörningar som andra klubbar arrangerar, hur kommer det sig att vi betalar på deras träffar? Betalar de på våra träffar? Tänker både på den här och sen Japmeet. Tycker iofs inte 350 kr är så farligt, men om jag måste prioritera tar jag ju hellre våra egna träffar (eller Ford som skulle köra i augusti).
Simon Aunér

F.d. ägare av en Honda Accord 2.3i SR 1994
Användarvisningsbild
Asse
Master
Master
Inlägg: 2167
Blev medlem: 25 juli 2004, 18:48
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Ort: Karlstad
Been thanked: 3 times

14 maj 2006, 21:39

Honda, Ford och Nissan har ett sammarbete, vi betalar inte på varandras träffar. När inbjudna via rejsa kör med oss betalar dom 500:-
Likaså om vi blir inbjudna av andra klubbar får vi betala ~500.
Så 350:- är riktigt billigt.
"Isn't it nice when things just work?"

Honda Civic VTI -00
Honda CR-V -13
Användarvisningsbild
Auner
Användare
Användare
Inlägg: 241
Blev medlem: 28 mars 2004, 13:38
Ort: Norrköping
Kontakt:

14 maj 2006, 21:44

Jepp, det är billigt. Men blir ändå lite pengar i slutändan när man åker, så då får jag vänta till våra egna träffar.

Väldigt kul att klubben blir inbjuden dock, får se om jag kanske tar mig tid att åka ändå <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Om någon ska åka från Nkpg/Lkpg åker jag gärna med som passagerare annars om jag inte ska köra själv <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Simon Aunér

F.d. ägare av en Honda Accord 2.3i SR 1994
Användarvisningsbild
Jonas Åhgren
Påläst
Påläst
Inlägg: 555
Blev medlem: 27 juli 2004, 11:07
Namn: Jonas Åhgren
Ort: Stockholm
Kontakt:

18 maj 2006, 23:54

Änmälan
1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren
4: Jonas Åhgren
5: Tommie Blomqvist
Senast redigerad av 1 Jonas Åhgren, redigerad totalt 18 gånger.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
(föregående nick: Jonas CRX VTi 94)
mAbZ
Användare
Användare
Inlägg: 54
Blev medlem: 14 oktober 2004, 20:53
Ort: Sthlm

20 maj 2006, 00:29

Vad är en VIP licens och vad kostar den?
[b]<!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro-->Civic Type-Röd<!--colorc--></span><!--/colorc-->[/b]

[b]<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->マーティン-<!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro-->R<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->[/b]
Användarvisningsbild
Kraft
Kunnig
Kunnig
Inlägg: 811
Blev medlem: 24 juli 2004, 23:15
Bil: S2000
Namn: John Kraft
Ort: Stockholm

20 maj 2006, 19:08

PSC är sbf anslutna så då krävs en endagslicens.
Det står att den kostar 70kr.
S2000
NSX
Accord

www.tojabygg.se
Noodle
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 20 oktober 2004, 18:00

23 maj 2006, 20:06

<!--QuoteBegin-Jonas Åhgren+18 May 2006, 22:54:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Jonas Åhgren @ 18 May 2006, 22:54:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Änmälan
1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren
4: Jonas Åhgren
5: Tommie Blomqvist
6:Tom Andersson
[right][snapback]285744[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
[b]Tompa Andersson[/b]

[b]Chamionship White CTR[/b]

_________________________
[b]<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Jag Vill Oxå Köra Ner-Cabbat...

</span>[/b]
[b][i]När Kommer Sommaren???
Snabbare Än JDM DC5. 1.29.8[/i][/b]
Användarvisningsbild
Jonas Åhgren
Påläst
Påläst
Inlägg: 555
Blev medlem: 27 juli 2004, 11:07
Namn: Jonas Åhgren
Ort: Stockholm
Kontakt:

25 maj 2006, 14:40

Det märks på intresset vilken otroligt massa racingkisar vi har i HPC "ironi" Gelleråsen är nog sveriges roligaste bana dessutom. Vart är alla väghållnings grappar?
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
(föregående nick: Jonas CRX VTi 94)
Användarvisningsbild
benci
Lärd
Lärd
Inlägg: 1231
Blev medlem: 28 juli 2004, 22:12
Ort: Stockholm

25 maj 2006, 15:06

<!--QuoteBegin-Jonas Åhgren+25 May 2006, 14:40:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Jonas Åhgren 4 25 May 2006, 14:40:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Det märks på intresset vilken otroligt massa racingkisar vi har i HPC "ironi" Gelleråsen är nog sveriges roligaste bana dessutom. Vart är alla väghållnings grappar?
[right][snapback]288758[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Och var höll du hus förra året ? Och förr-förra året? <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->

Jag har fått Jonas-sjukan (obs! ironi) <!--emo&:wohow:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wohow.gif[/img]<!--endemo-->
Håller på att fixa iordning bilen och vet inte om den hinner bli klar tills dess. <!--emo&:hmm:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/hmm.gif[/img]<!--endemo-->
Mvh Benci_Hovanyi
Användarvisningsbild
Jonas Åhgren
Påläst
Påläst
Inlägg: 555
Blev medlem: 27 juli 2004, 11:07
Namn: Jonas Åhgren
Ort: Stockholm
Kontakt:

25 maj 2006, 15:33

Jonas sjukan <!--emo&:boxing:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boxing.gif[/img]<!--endemo-->
Den är iaf som en lätt förkylning om man jämför med Welen sjukan he he

När jag endå har din uppmärksamhet.hur mycket planade du din topp.
<a href='http://www.hondaklubben.com/forum/index ... opic=27509' target='_blank'>http://www.hondaklubben.com/forum/index ... c=27509</a>
Senast redigerad av 1 Jonas Åhgren, redigerad totalt 25 gånger.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
(föregående nick: Jonas CRX VTi 94)
Användarvisningsbild
Kraft
Kunnig
Kunnig
Inlägg: 811
Blev medlem: 24 juli 2004, 23:15
Bil: S2000
Namn: John Kraft
Ort: Stockholm

25 maj 2006, 16:59

Jojomensan den här klubben är en riktig racing klubb och inget för stylingkisar......
trams trams trams
S2000
NSX
Accord

www.tojabygg.se
Användarvisningsbild
benci
Lärd
Lärd
Inlägg: 1231
Blev medlem: 28 juli 2004, 22:12
Ort: Stockholm

26 maj 2006, 00:26

<!--QuoteBegin-Jonas Åhgren+25 May 2006, 15:33:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Jonas Åhgren 4 25 May 2006, 15:33:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jonas sjukan  <!--emo&:boxing:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boxing.gif[/img]<!--endemo--> 
Den är iaf som en lätt förkylning om man jämför med Welen sjukan he he

När jag endå har din uppmärksamhet.hur mycket planade du din topp.
<a href='http://www.hondaklubben.com/forum/index ... opic=27509' target='_blank'>http://www.hondaklubben.com/forum/index ... c=27509</a>
[right][snapback]288799[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag planande 0,8 mm och har kört med original packning och kammar utan problem.

Fats nu har jag fått mina stage2 kammar som skall i.
Mvh Benci_Hovanyi
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 1309
Blev medlem: 27 juli 2004, 23:00
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Ort: Alingsås
Been thanked: 1 time

6 juni 2006, 22:20

Änmälan
1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren
4: Jonas Åhgren
5: Tommie Blomqvist
6:Tom Andersson
7: Per Axblom
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.
J.Rohdin
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 2
Blev medlem: 26 juli 2004, 01:27
Ort: Norrtälje

6 juni 2006, 23:03

Änmälan
1: John Kraft
2: Thomas Söderberg
3: Erik Lindgren
4: Jonas Åhgren
5: Tommie Blomqvist
6:Tom Andersson
7: Per Axblom
8: Jörgen Rohdin
Jörgen Rohdin #1007
Norrtälje
CTR-01
Prelude 2,2 vtec-93
Legend-89
Jontis
Påläst
Påläst
Inlägg: 623
Blev medlem: 23 april 2004, 09:03
Namn: JonasSundgren
Ort: Stockholm

7 juni 2006, 12:05

F-n va trist att man inte har dinarer till att köra själv. <!--emo&:crybaby:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crybaby.gif[/img]<!--endemo-->
Värsta coola line-upen av förare... Hade varit dödskul.

Ska iaf agera co-driver till Kraft så man får ju se spektaklet. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
#587
Div. Sthlm
Jazz Hybrid -12
www.autopunkten.se
chricke
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 0
Blev medlem: 14 maj 2006, 11:44

8 juni 2006, 12:10

får man komma å titta?
[b]Christoffer Johnson[/b]
Användarvisningsbild
Asse
Master
Master
Inlägg: 2167
Blev medlem: 25 juli 2004, 18:48
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Ort: Karlstad
Been thanked: 3 times

8 juni 2006, 12:16

<!--QuoteBegin-chricke+8 Jun 2006, 12:10:02--><div class='quotetop'>QUOTE(chricke @ 8 Jun 2006, 12:10:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->får man komma å titta?
[right][snapback]295463[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Yes, det brukar bara vara att åka in.
"Isn't it nice when things just work?"

Honda Civic VTI -00
Honda CR-V -13
Användarvisningsbild
Asse
Master
Master
Inlägg: 2167
Blev medlem: 25 juli 2004, 18:48
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Ort: Karlstad
Been thanked: 3 times

10 juni 2006, 19:02

Synd med så dålig uppslutning. Kanonväder och mycket körtid blev det iaf.
"Isn't it nice when things just work?"

Honda Civic VTI -00
Honda CR-V -13
Användarvisningsbild
*PAPPOUS*
Gillar Honda!
Gillar Honda!
Inlägg: 330
Blev medlem: 26 april 2004, 09:44
Bil: Civic EK20
Namn: Christian Kutsudakis
Ort: Stockholm och Grekland så klart=)

10 juni 2006, 20:13

Ingen som knäppte några bilder?
Honda Civic EK4 -00


N/A is the shit!
All motor K20

"knock ::knock: whos there? your rods muthafuckaaa"
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 1309
Blev medlem: 27 juli 2004, 23:00
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Ort: Alingsås
Been thanked: 1 time

10 juni 2006, 23:25

Kanske några, får väll lägga upp några i morgon.
Måste säga att det var tråkigt för dom som inte komm för det var en kanon dag bra väder, rolig bana och mycket köra.

,Per
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.
Användarvisningsbild
Asse
Master
Master
Inlägg: 2167
Blev medlem: 25 juli 2004, 18:48
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Ort: Karlstad
Been thanked: 3 times

11 juni 2006, 10:31

<!--QuoteBegin-*PAPPOUS*+10 Jun 2006, 20:13:43--><div class='quotetop'>QUOTE(*PAPPOUS* @ 10 Jun 2006, 20:13:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ingen som knäppte några bilder?
[right][snapback]296248[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Hittade lite bilder här: <a href='http://www.peugeot20zex.se/galleri/Gellersen/index.html' target='_blank'>http://www.peugeot20zex.se/galleri/Gell ... ex.html</a>
"Isn't it nice when things just work?"

Honda Civic VTI -00
Honda CR-V -13
Skriv svar