Mantorp 29 April 2018

Här diskuterar vi kommande träffar och event, även bankörningar.
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 5078
Blev medlem: 12 mars 2008, 20:37
Bil: S2000 -05
Namn: Richard Lindström
Ort: Märsta
Has thanked: 20 times
Been thanked: 44 times

15 februari 2018, 09:40

Bild

Hej!

Nu var det återigen dags för årets första bankörning! Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Väl mött!

OBS!
Glöm inte 350kr till startavgiften vid grinden för Hpc medlemmar eller förskottsbetala 300, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in. Vi tar givetvis även Swish (1230334235), ej kort.
För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 och märker betalningen med ert forums namn och Mantorp 2018. Detta gäller endast medlemmar i Hondaklubben!


Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 29 april 2018! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Opel Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
• Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215

Inpassage till depån:

• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club, Opel Club Sweden
Kö 2: Ford Club Sweden, Rejsaplatser

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!).

Fordonet:

• För att köra som HPC-medlem ska bilen vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen.
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!
/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?p=668992

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Länk till besiktningsprotokoll 2016 (går att använda för 2018):
http://hondaklubben.com/files/Besiktnin ... 202016.pdf
-=BETALT=-

Wahlsten
Richard Lindström, Stockholm
Accord, EK4, S2000
danlev
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 44
Blev medlem: 5 maj 2015, 06:58
Bil: Ed sedan-89 fd2 type-R
Namn: Daniel Levin
Ort: Gävle

15 februari 2018, 22:55

Ska bli skoj att åka på för första gången :)
Längtar så jäkla mycket att få prova fd2an på bana :)
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 4212
Blev medlem: 17 april 2006, 10:38
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Ort: Göteborg
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

16 februari 2018, 08:58

Ja de skall bli sjukt kul att se den live!!
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
Civic ED Turbo "Kanjo" -91
FRV 1.8 -06
Accord 2.0 -07


Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 1307
Blev medlem: 27 juli 2004, 23:00
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Ort: Alingsås
Been thanked: 1 time

16 februari 2018, 20:05

Har aldrig kört mer än några varv på denna banan. I å får det banne mig bli av.

Mvh, Per
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.
Användarvisningsbild
bop
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem
Inlägg: 259
Blev medlem: 24 juli 2016, 22:29
Bil: Prelude BB6 2.2 VTEC
Namn: Fredrik van Lienden
Ort: Katrineholm
Has thanked: 2 times

17 februari 2018, 12:31

Jag är bra djävla sugen jag med på att plocka min banoskuld.... :D
wassen
Användare
Användare
Inlägg: 84
Blev medlem: 2 augusti 2004, 19:29
Bil: CTR FK8
Namn: Philip Wassvik
Ort: Malmö
Has thanked: 3 times

23 februari 2018, 06:44

Sparat =)
Under tiden, finns det lite att läsa på om HPC:s regler, försäkringskrav (SMA krav?) etc....
Philip Wassvik

Kör idag:
CTR 2017, BennyZan
V70, 2001
CB350F, 1973
skalpadda
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 7 maj 2017, 13:16
Bil: Honda Accord
Namn: Michael Almquist
Ort: Stockholm

24 februari 2018, 09:09

Får man komma och titta på?

Eller agera som nån sorts hjälpreda. Har ingen bil att köra bana med, men vill gärna åka dit och se hur det går till.
NIzmO
Användare
Användare
Inlägg: 121
Blev medlem: 10 augusti 2004, 04:28
Bil: Honda Civic Type-R FK2
Namn: Daniel Ollikkala
Ort: Söderköping
Been thanked: 1 time

24 februari 2018, 10:50

skalpadda skrev:Får man komma och titta på?

Eller agera som nån sorts hjälpreda. Har ingen bil att köra bana med, men vill gärna åka dit och se hur det går till.
Div hjälp brukar vara uppskattat på såna här event, flaggvakter behövs väl alltid?
Daniel Ollikkala - Civic Type-R FK2

Time Attack
robin_civic
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 380
Blev medlem: 20 oktober 2009, 20:47
Bil: Civic "EK24" (EK4)
Namn: Robin Johansson
Ort: Växjö

24 februari 2018, 11:48

hoppas mitt bygge är körbart tills dess.. om inte så lär man tuffa upp i något annat och agerar flagghjälp eller liknande :D
We want REV!!
Användarvisningsbild
Lärfors
Administrator Gold
Administrator Gold
Inlägg: 733
Blev medlem: 14 juli 2015, 21:03
Bil: 89 Civic Shuttle (EE2)
Namn: Andreas Lärfors
Ort: Göteborg
Has thanked: 58 times
Been thanked: 25 times

26 februari 2018, 10:49

Jag var där utan att köra förra året och hade det mycket trevligt. Har man ingen bil som är redo i år igen så får det bli samma sak. Är vädret bra så får man stå i solen och titta på bilen och vifta lite flaggor.
Andreas Lärfors
IT ansvarig

1989 Civic Shuttle GL (EE2)
1992 Civic Sedan LSI (EG8)
Användarvisningsbild
Mordiiax
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 3955
Blev medlem: 5 augusti 2005, 11:28
Bil: Civic 1300 -81
Namn: Johan Mähler
Ort: Sundsvall
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Kontakt:

26 februari 2018, 11:55

Funktionär är både välkommet, behövt och väldigt roligt :)
*Regionsombud Norr* Johan Mähler 070 358 06 13
Honda Civic Tourer -15 & Honda Civic 1300 -81
Tidigare Honda: Civic "Spoon", Civic diesel, Civic VEi, CRX, CTR, CR-V, S2000 & Accorder.
HPC IRC CREW
Användarvisningsbild
Samwest
Användare
Användare
Inlägg: 207
Blev medlem: 22 juni 2015, 15:37
Bil: #Nohonda
Namn: Saman Mottaghy
Ort: Stockholm

26 februari 2018, 15:21

Jag kommer eventuellt också. Dock bara som sällskap, då jag inte äger en honda längre :(
Användarvisningsbild
denchel
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 4
Blev medlem: 18 januari 2018, 14:48
Bil: Honda Civic Type R FK2
Namn: Daniel M
Ort: Helsingborg

26 februari 2018, 17:58

Jag kommer gärna också med min FK2, ska bli sjukt kul att köra bana för första gången.
B_rjesson
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 5 mars 2018, 20:15
Bil: Honda Civic Type R
Namn: Andreas Börjesson
Ort: Göteborg/Hisingen

5 mars 2018, 20:38

Ny på honda fronten + trackday. Så detta skall bli kul att testa rasta bilen lite på bana.

Försökte hitta lite regler om körning, men kanske finns någon som har en länk?

T ex om hjälm, handskar och diverse kläder skall användas.


Såg lite videos från förra året, såg riktigt kul ut. Är alla möjliga bilar välkomna i år med?
Honda Civic Type R GT -16 - Kolfiberalbinon
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 3218
Blev medlem: 25 juli 2004, 04:17
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Ort: Avesta
Has thanked: 3 times
Been thanked: 18 times

5 mars 2018, 20:45

Du kan kika på förra årets info, det lär nog inte bli någon större skillnad i år :)
viewtopic.php?f=11&t=75084
B_rjesson
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 5 mars 2018, 20:15
Bil: Honda Civic Type R
Namn: Andreas Börjesson
Ort: Göteborg/Hisingen

5 mars 2018, 20:58

Perfekt, tusen tack!

Nu har man mer koll. Gott om tid för lösa allt detta =)

Antar man får lite hjälp på plats första gången :) Vilken grupp man skall in i och så.
Honda Civic Type R GT -16 - Kolfiberalbinon
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 5078
Blev medlem: 12 mars 2008, 20:37
Bil: S2000 -05
Namn: Richard Lindström
Ort: Märsta
Has thanked: 20 times
Been thanked: 44 times

8 mars 2018, 00:16

Lagt upp lite mer info nu.
Richard Lindström, Stockholm
Accord, EK4, S2000
Viinikka
HPC Medlem
HPC Medlem
Inlägg: 417
Blev medlem: 6 maj 2013, 23:03
Bil: Honda Delsol K24 Turbo
Namn: Markus Viinikka
Ort: Trollhättan
Been thanked: 4 times

8 mars 2018, 07:59

Kanske skulle försöka ta sig hit.. När man inte gjort det dom senaste 3-4 åren :lol:
Användarvisningsbild
wahlsten
Gillar Honda!
Gillar Honda!
Inlägg: 480
Blev medlem: 16 maj 2006, 23:07
Bil: FK2
Namn: Kalle Wahlsten
Ort: Omnejd med Gävle

8 mars 2018, 18:42

Kommer det gå att köpa engångs SMA genom klubben på plats som förra året?
kallewahlsten@hotmail.com
Tel: 070-6602343

Honda Civic Type R -15

Tidigare Bilar:

Mercedes-Benz C 63 AMG -09
Honda Accord Type S -08
Honda S2000 "Spoon" -01
Honda S2000 -00
Användarvisningsbild
Daugaard
Ordförande Gold
Ordförande Gold
Inlägg: 1887
Blev medlem: 8 september 2010, 11:57
Bil: Prelude BA4 4ws "Si"
Namn: Emil Daugaard
Ort: Tyresö (Sthlm)
Has thanked: 7 times
Been thanked: 13 times

8 mars 2018, 19:52

wahlsten skrev:Kommer det gå att köpa engångs SMA genom klubben på plats som förra året?
Ja det kommer man kunna göra :)
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande* 070-53 41 431
Trackstar/Brukis/7-sits
BA4/GP1/RW2
HPC Swish: 1230 334 235
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 4212
Blev medlem: 17 april 2006, 10:38
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Ort: Göteborg
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

8 mars 2018, 23:23

Viinikka skrev:Kanske skulle försöka ta sig hit.. När man inte gjort det dom senaste 3-4 åren :lol:
Så säger du varje år. :)
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
Civic ED Turbo "Kanjo" -91
FRV 1.8 -06
Accord 2.0 -07


Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)
skalpadda
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 7 maj 2017, 13:16
Bil: Honda Accord
Namn: Michael Almquist
Ort: Stockholm

9 mars 2018, 07:09

Kommer det finnas en genomgång för flaggvakter?
Alternativt nånstans där jag kan läsa på lite?

Aldrig varit på bana förut alls, så jag har noll koll på sånt.
Användarvisningsbild
Daugaard
Ordförande Gold
Ordförande Gold
Inlägg: 1887
Blev medlem: 8 september 2010, 11:57
Bil: Prelude BA4 4ws "Si"
Namn: Emil Daugaard
Ort: Tyresö (Sthlm)
Has thanked: 7 times
Been thanked: 13 times

9 mars 2018, 07:37

skalpadda skrev:Kommer det finnas en genomgång för flaggvakter?
Alternativt nånstans där jag kan läsa på lite?

Aldrig varit på bana förut alls, så jag har noll koll på sånt.
Jodå det kommer att komma info om detta.
Samt att om du gör provet för årskort på SMA så är det en grundlig genomgång av flaggors betydelse.
(Vi använder dock inte så många)
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande* 070-53 41 431
Trackstar/Brukis/7-sits
BA4/GP1/RW2
HPC Swish: 1230 334 235
skalpadda
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 7 maj 2017, 13:16
Bil: Honda Accord
Namn: Michael Almquist
Ort: Stockholm

9 mars 2018, 08:13

Daugaard skrev:
skalpadda skrev:Kommer det finnas en genomgång för flaggvakter?
Alternativt nånstans där jag kan läsa på lite?

Aldrig varit på bana förut alls, så jag har noll koll på sånt.
Jodå det kommer att komma info om detta.
Samt att om du gör provet för årskort på SMA så är det en grundlig genomgång av flaggors betydelse.
(Vi använder dock inte så många)
Okej, tack! Då ska jag kolla in det där provet.

Såg precis tråden om flaggor, tre st är ju inte mycket att hålla koll på :)
B_rjesson
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 5 mars 2018, 20:15
Bil: Honda Civic Type R
Namn: Andreas Börjesson
Ort: Göteborg/Hisingen

10 mars 2018, 18:30

skalpadda skrev:
Daugaard skrev:
skalpadda skrev:Kommer det finnas en genomgång för flaggvakter?
Alternativt nånstans där jag kan läsa på lite?

Aldrig varit på bana förut alls, så jag har noll koll på sånt.

Jodå det kommer att komma info om detta.
Samt att om du gör provet för årskort på SMA så är det en grundlig genomgång av flaggors betydelse.
(Vi använder dock inte så många)
Okej, tack! Då ska jag kolla in det där provet.

Såg precis tråden om flaggor, tre st är ju inte mycket att hålla koll på :)
2 för många för min simultankapacitet :')
Honda Civic Type R GT -16 - Kolfiberalbinon
Maverick
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 6
Blev medlem: 10 november 2017, 23:39
Bil: CTR 2017
Namn: Kristoffer Hanssom
Ort: Stockholm

18 mars 2018, 10:24

Sjukt kul skall detta bli!

Körde för länge sedan en Honda och var på ett par Japmeets. Jag har dock haft en lång mörk period då jag kört Skoda Kombis (bra bilar men inte så körglada). Efter ett år av konstant googlande och youtubande plus en provkörning vardera av FK2:an respektive FK8:an föll valet på en FK8. Så nu ska den få bekänna färg. Någon som vet om nya CTR:ens belägg överlever dagen samt om bromsoljan är ok? Behöver man byta till ex Motul RBF 660 eller liknande?

Blir första bankörningen för mig på ganska precis tio år. Beställde nu SMA:s årslicens. Behöver dock köpa ny hjälm då den tidigare blivit stulen, någon som har tips på bra märke/modell?

Angående gruppindelningen, kan man först köra exempelvis A2 för att därefter köra grupp B? Eller kan man köra B direkt (efter introkörningen). Kan vem som helst köra grupp B, även nybörjare? Jag har kört mycket på bana tidigare och vill minnas att inte alla kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler, särskilt inte lite yngre förare. Men det kanske har förändrats sedan jag körde förr om åren? Respekteras blåflagg?

Oavsett vad, ser fram emot att få komma ned och köra på Mantorp, samt att uppleva gemenskapen med likasinnade!
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 5078
Blev medlem: 12 mars 2008, 20:37
Bil: S2000 -05
Namn: Richard Lindström
Ort: Märsta
Has thanked: 20 times
Been thanked: 44 times

18 mars 2018, 12:14

Maverick skrev:Sjukt kul skall detta bli!

Körde för länge sedan en Honda och var på ett par Japmeets. Jag har dock haft en lång mörk period då jag kört Skoda Kombis (bra bilar men inte så körglada). Efter ett år av konstant googlande och youtubande plus en provkörning vardera av FK2:an respektive FK8:an föll valet på en FK8. Så nu ska den få bekänna färg. Någon som vet om nya CTR:ens belägg överlever dagen samt om bromsoljan är ok? Behöver man byta till ex Motul RBF 660 eller liknande?

Blir första bankörningen för mig på ganska precis tio år. Beställde nu SMA:s årslicens. Behöver dock köpa ny hjälm då den tidigare blivit stulen, någon som har tips på bra märke/modell?

Angående gruppindelningen, kan man först köra exempelvis A2 för att därefter köra grupp B? Eller kan man köra B direkt (efter introkörningen). Kan vem som helst köra grupp B, även nybörjare? Jag har kört mycket på bana tidigare och vill minnas att inte alla kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler, särskilt inte lite yngre förare. Men det kanske har förändrats sedan jag körde förr om åren? Respekteras blåflagg?

Oavsett vad, ser fram emot att få komma ned och köra på Mantorp, samt att uppleva gemenskapen med likasinnade!
Hej och välkommen tillbaka :)
Jag körde FK2 under 2 säsonger på bana, och beroende på din körstil så kanske beläggen håller. Jag upplevde att allt utom beläggen höll. Bytte till ProjektMu CR belägg i fram efter ett par körningar, blev betydlig skillnad. Och bromsarna på FK8 är förmodligen identiska med FK2, åtminstånde i fram.

Så här blev skivorna efter några hårda pass med orginalbelägg:
Bild

Ang bankörningen så använder vi inte blåflagg, det är upp till förarna att titta i backspegeln. Vill du köra i B får du räkna med att säkerhetsmarginalerna (avstånden?) förmodligen är lite mindre då de mer erfarna förarna kör där, och med tidtagning. Du kan nog utan problem börja i A och sedan byta, prata med folket på plats när du är där.

Detta är ingen tävling oavsett vilken klass du kör, släpp förbi någon om du märker att de är snabbare på banan. Även om det är en trött gammal 80-tals Civic som du blåser ifrån på långa rakan som sen ligger i rumpan på dig resten av banan.
Richard Lindström, Stockholm
Accord, EK4, S2000
Maverick
Wannabe
Wannabe
Inlägg: 6
Blev medlem: 10 november 2017, 23:39
Bil: CTR 2017
Namn: Kristoffer Hanssom
Ort: Stockholm

18 mars 2018, 15:33

Tack Richard för tipset angående bromsbeläggen!

Angående omkörningar kan jag inte annat än hålla med. Om man inte ligger i kö själv och någon kommer ikapp i kurvorna är det bara att släppa förbi vid nästa omkörningszon, oavsett hur snabbt det går rakt fram.

Edit: Om någon trött 80-tals civic kan ligga i rumpan på en FK8 i kurvorna är det endera inte en trött 80-tals civic, endera en väldigt trött FK8-förare. :lol:
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold
Inlägg: 5078
Blev medlem: 12 mars 2008, 20:37
Bil: S2000 -05
Namn: Richard Lindström
Ort: Märsta
Has thanked: 20 times
Been thanked: 44 times

18 mars 2018, 16:06

Absolut, det finns alla varianter av förare och bilar :) Glöm inte årsmöte och middag med hela gänget kvällen innan!

Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Richard Lindström, Stockholm
Accord, EK4, S2000
Användarvisningsbild
gnagis
Kunnig
Kunnig
Inlägg: 910
Blev medlem: 25 juli 2004, 00:29
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Ort: Karlstad
Been thanked: 1 time
Kontakt:

19 mars 2018, 22:53

hoppas verkligen inte att det blir vinterdäcks racing :o
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mete ... manad-till
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
[i]Member since:[/i][b]2002[/b]
Skriv svar